Scholen

Muziekeducatie: een verrijking van het onderwijs

Primair onderwijs

Muziek is onmisbaar in het lesprogramma

Muziekeducatie heeft op veel scholen voor primair onderwijs een structurele plaats in het curriculum. De vakdocenten van Muziekles IJmuiden werken graag samen met groepsdocenten om, in de vorm van co-teaching, een goede invulling aan de muzieklessen in de klas te geven. Tijdens de lessen doen de kinderen zelf actief mee, waardoor hun creativiteit, verbeelding, cognitieve en motorische vaardigheden ontwikkeld worden. Onze vakdocenten laten vanuit hun expertise de kinderen het plezier van samen muziek maken ervaren.

Image Description

Doorgaande leerlijn

De lessen in het kader van een doorgaande leerlijn worden gedurende het schooljaar afwisselend gegeven door de groepsdocent en een vakleerkracht van de muziekschool. In samenwerking en in overleg creëren de groepsleerkracht en muziekvakdocent samen hun muziekonderwijs. Je kiest uit een aantal doorgaande leerlijnen, of een combinatie daarvan. Onze doorgaande leerlijnen sluiten aan bij de kerndoelen van het onderwijs.

Losse projecten of workshops

In overleg met de school bepalen wij de beginsituatie en bespreken we welke workshops of project het beste aansluit op uw wensen en behoeften. Bent u als school opzoek naar een workshop(docent) die met één of meer uren een aanvulling kan zijn op een thema, les of zelf het uitvallen van een docent zou kunnen opvangen. Of zoekt u ondersteuning voor lessen of projecten met betrekking op muziek. Dan bent u bij Muziekles IJmuiden aan het juiste adres. Muziekles IJmuiden werkt met verschillende scholen regelmatig samen aan onder andere cultuur- en muziekprojecten. Tevens kunnen wij workshops en dagarrangementen voor kinderdagverblijven en NSO (Naschoolse opvang) en peuterspeelzalen verzorgen. Via de website kunt u een aantal voorbeelden bekijken, maar neem vooral vrijblijvend contact op om te informeren naar alle mogelijkheden.

Leerkrachttraining

In het kader van de invoering van het basispakket Kunst-en Cultuureducatie, bieden wij ondersteuning bij het vormgeven van het muziekonderwijs op uw school. Tips, workshops en coaching passend bij de onderwijskundige visie van uw school. We spreken een traject af, dat zich richt op individuele ondersteuning of in teamverband.

Image Description

Voortgezet onderwijs

Rock's Cool! voor VMBO

Spelen in een echte band! Voor het VMBO heeft de Muziekschool IJmuiden een leerlijn ontwikkeld die gericht is op het samenspelen van de leerlingen. In een echte bandformatie krijgen ze leiding van de muziekdocent. Rock's Cool! is een langere leerlijn waarin de basisprincipes van muziektheorie aan bod komen, waar de leerlingen verschillende instrumenten leren kennen en waar het vooral gaat om samen spelen. De leerlingen gaan direct zelf aan de slag: ze spelen bekende popnummers mee en maken uiteindelijk samen hun eigen song(s).

Image Description

Aan de slag met Hubtowers

In het Rock's Cool! programma werken we met kwalitatieve speel- en opnameapparatuur. Een klaslokaal wordt in no-time omgebouwd tot een compleet muzieklokaal/studioruimte! De mobiele band-in-a-box mixt traditionele instrumenten zoals gitaren, keyboards en microfoons met iPads, drumpads en editing mogelijkheden. Doordat de leerlingen met een koptelefoon op spelen, geeft Rock's Cool! geen geluidsoverlast, terwijl de bandleden elkaar wél kunnen horen. Door deze manier van werken kunnen er meerdere bands in één klaslokaal tegelijk aan de slag.

Rock's Cool! voor havo en vwo

Ook voor HAVO en VWO is Rock's Cool! mogelijk. In overleg met de school stellen we graag een passend lesaanbod samen.

Contact

Wil je meer informatie over het Rock's Cool! programma van Muziekles IJmuiden Neem dan contact op met onderwijscoördinator Daan van Putten via info@muziekles-ijmuiden.nl.

Image description

Muziekeducatie: een verrijking van het onderwijs

Muziekles IJmuiden is ook op veel scholen in Velsen te vinden: onder én na schooltijd. Lees meer over wat wij het onderwijs aanbieden.

Vraag naar de mogelijkheden.

Meer informatie

Speciaal onderwijs

Op maat gemaakt!

In het speciaal onderwijs heeft elke school zijn eigen specifieke behoeftes en wensen. Als Muziekles IJmuiden erkennen we dat het werken vanuit een bestaande muziekmethode niet toereikend is voor de leerlingen in het speciaal onderwijs. In overleg met de school stellen we graag een passend lesaanbod samen; of het nu speciaal basisonderwijs of het speciaal voortgezet onderwijs betreft. Dit gebeurt in nauw overleg met de betrokken klassenleerkrachten van de school. De bundeling van elkaars expertise is voorwaarde om tot een succesvol programma te komen.

Image Description

Nadruk op contactvorming

Tijdens de muziekles ligt de nadruk op contactvorming met de leerlingen. Er worden succesmomenten gecreëerd door hen te verleiden tot muzikale uitingen. Soms zijn de uitingen klein, maar voor de beleving van de leerlingen zijn ze enorm belangrijk. Op deze manier levert muziekeducatie een essentiële bijdrage aan de sociale ontwikkeling en het gevoel voor eigenwaarde van de leerlingen.

Contact

Wil je meer informatie over de muzikale mogelijkheden van Muziekles IJmuiden voor speciaal onderwijs? Neem dan contact op met Daan van Putten via info@muziekles-ijmuiden.nl

Op en na schooltijd

Nablijven op school was nog nooit zo leuk!

Onder schooltijd worden leerlingen geraakt door muziek. Ná schooltijd biedt Muziekles IJmuiden op verschillende locaties kinderen de mogelijkheid om ook buiten de basisschool alleen óf samen met anderen muziek te maken: zingen, alleen of in een koor of band, een instrument bespelen, pop, funk, rock, klassiek, in een band of in een orkest... Het naschoolse aanbod is laagdrempelig en gevarieerd. Kwaliteit, talentontwikkeling en samenspel staat hierbij centraal. Het programma is er voor kinderen van groep 1 t/m 8.

Image Description

Het muziekplein

Kinderen uit groep 1 en 2 ontdekken spelenderwijs binnen het Muziekplein diverse aspecten van het muziek maken. Kinderen uit groep 3 en 4 gaan een stapje verder en proberen verschillende instrumenten uit. Vanaf groep 5 kunnen kinderen óók voor een instrument kiezen. Ze krijgen dan instrumentale les en spelen direct in een orkest of band. Klik hier voor het aanbod van muzieklessen na schooltijd op basisscholen in Velsen.

Een Muziekplein op jouw school?

Wil je als basisschool een eigen Muziekplein aanbieden? In samenwerking met Muziekschool Velsen vindt dit op de eigen locatie plaats of bijvoorbeeld in een buurtcentrum. Op deze manier profileer je je als een school die verder kijkt dan de schooldag lang is: je geeft kinderen de kans zich breed te ontwikkelen, ook op muzikaal vlak. Daarnaast verlaag je de drempel voor kinderen om op muziekles te gaan. De les vindt immers plaats in een voor het kind bekende omgeving.

Op maat

Je kunt het Muziekplein dus aanbieden als vrijetijdsactiviteit van Muziekschool Velsen op locaties van de muziekschool, als naschools aanbod (i.s.m. intermediair en/of stadsdeel) of opnemen in de impulsregeling voor muziekeducatie. Een Muziekplein in samenwerking met basisscholen uit de buurt behoort ook tot de mogelijkheden, evenals een op maat gemaakt naschools programma.

Meer informatie

Heb je als school interesse om op jouw school ná schooltijd muziekles te laten verzorgen door vakdocenten van Muziekles IJmuiden? Neem dan contact op met onze Coördinator Naschoolse Activiteiten Daan van Putten via info@muziekles-ijmuiden.nl

Image Description

Neem gerust contact op

Wilt u een proefles aanvragen, zich opgeven voor één van onze workshops of cursussen of bent u als school, bedrijf of andere instantie geïnteresseerd in een samenwerking met Muziekles IJmuiden. Neem gerust contact met ons op. Wij staan altijd voor u klaar om uw vragen te beantwoorden of om samen uw wensen en behoeften te inventariseren en op basis hiervan een passend voorstel te doen.

Adres

Meeuwenlaan 2 1971 KP IJmuiden

Telefoonnummer

+31(0)23 532 02 44

Contactformulier

Wij delen nooit uw gegevens met derden.
Wij delen nooit uw gegevens met derden.

Over ons

Bij Muziekles IJmuiden zijn onze studenten net zo divers als de muziek die we onderwijzen! Of het nu jong of oud, ervaren of beginner, virtuoos of hobbyist is, wij passen onze programma's aan uw behoeften en wensen aan

Aanmelden voor nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief als je deze per mail wilt ontvangen

Contact

Volg ons

Volg ons ook op social medie als je op de hoogte wilt blijven van de laatste ontwikkelingen