Algemene Voorwaarden

De kleine lettertjes

INSCHRIJVING

Bij Muziekles IJmuiden betaald u géén inschrijfgeld. Leerlingen/cursisten kunnen zich online via de website, per mail, telefonisch inschrijven. Onze lessen zijn niet seizoensgebonden, dus u kunt beginnen wanneer u maar wilt!

TARIEVEN

Onze tarieven zijn gebaseerd op één volledig lesseizoen van 38 lesweken en verdeeld over 11 of 10 termijnen. De laatste optie bied een opzegtermijn van één volledige kalendermaand. Tijdens de schoolvakanties van regio Nederland Midden-Noord en reguliere feestdagen worden er geen lessen gegeven.

Bij de optie van 10 termijnen betaald u in de maanden juli en augustus geen lesgeld. Bij deze optie geld een opzegtermijn van één volledig kalendermaand. Bij duolessen, groepslessen en andere cursussen kan dit termijn verschillen.

Bij de optie van 11 termijnen betaald u alleen in de maand augustus geen lesgeld. Deze optie duurt minimaal 11 maanden en is in deze tijd niet opzegbaar.

Bij een duoles is het de bedoeling dat u zelf voor uw lespartner zorgt. Mocht één van de twee lespartners opzeggen en er na het verstrijken van het opzegtermijn geen vervangende lespartner zijn gevonden wordt de duoles omgezet in privéles.

Bij een trioles is het de bedoeling dat u zelf voor uw lespartner(s) zorgt. Mocht één of twee van de drie lespartner(s) opzeggen en er na het verstrijken van het opzegtermijn geen vervangende lespartner(s) zijn gevonden wordt de trioles omgezet in duo- of privéles.

Cursus zang (Vocal Discovery) van Gunther Irmer Cursus van 5 lessen, 60 minuten les (één keer per week) €210,-

BETALING

Voor cursussen dient het lesgeld uiterlijk één week vóór aanvang van de cursus te worden voldaan. De betaling van de reguliere lessen dient voorafgaande van de kalendermaand middels een factuur te worden voldaan mits hiervoor andere afspraken zijn gemaakt met de docent. Lesgeldplichtige voor minderjarige leerlingen is degene die de ouderlijke macht of voogdij uitoefent, of diegene die de onderhoudsplicht heeft.

OPZEGTERMIJN EN/OF BEËINDIGING VAN DE LESSEN

De eerste twee maanden gelden als een proefperiode zonder opzegverplichting. Hierna geldt een opzegtermijn van twee volledige kalendermaanden. Bij duo- en roulatielessen zijn dit ook twee volledige kalendermaanden. Opzeggen kan per E-mail, tekstbericht of mondeling met overeenstemming van beide partijen.

ANNULEREN VAN EEN KORTE CURSUS

Bij annulering van een korte cursus of workshop worden de volgende kosten in rekening gebracht: – Tot één maand voor aanvang van de korte cursus: geen kosten. – Één maand tot twee weken voor aanvang van de cursus/workshop/masterclass: 50% van het tarief. – Minder dan twee weken voor aanvang van de cursus/workshop/masterclass: 75% van het tarief. – Met of zonder afmelding niet komen de dag zelf: 100 % van het tarief.

LESVERZUIM/UITVAL LERAAR

Kan door ziekte, vakantie of verhindering van de docent een les geen doorgang vinden, dan ontvangt de leerling daarvan zo tijdig mogelijk bericht. Bij langdurig verzuim van de docent waardoor er twee of meer lessen dreigen uit te vallen wordt een vervanger aangesteld. Het streven is om de reguliere muzieklessen die om bovengenoemde redenen uitvallen in te halen; zou dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, zullen maximaal twee uitgevallen lessen per schooljaar niet worden vervangen of op andere wijze gecompenseerd. Bij uitval van een of meerdere lessen van cursussen waarvoor een exact aantal lessen is vastgesteld, zal de einddatum zodanig verplaatst worden, dat het volledige programma door de eigen docent kan worden uitgevoerd. Lessen die door de leerling zelf verzuimd worden, worden niet ingehaald.

LESVERZUIM/UITVAL LEERLING

Bij verzuim van de leerling wegens ziekte, vakantie of verhindering dient binnen de verzuimperiode één volledige kalendermaand te worden doorbetaald. Na deze maand is géén lesgeld meer verschuldigd voor de resterende aaneengesloten verzuimperiode. Bij roulatielessen zijn dit twee volledige kalendermaanden. Bij duolessen betaald de leerling slechts het aanvullende deel voor een privéles (deze bedraagt €30,- per maand voor de periode van twee volledige kalendermaanden. Het streven is om de reguliere muzieklessen die om bovengenoemde redenen uitvallen in te halen mits deze niet binnen 48 uur zijn afgezegd m.u.v. het verzuim van duolessen.

Image Description

Neem gerust contact op

Wilt u een proefles aanvragen, zich opgeven voor één van onze workshops of cursussen of bent u als school, bedrijf of andere instantie geïnteresseerd in een samenwerking met Muziekles IJmuiden. Neem gerust contact met ons op. Wij staan altijd voor u klaar om uw vragen te beantwoorden of om samen uw wensen en behoeften te inventariseren en op basis hiervan een passend voorstel te doen.

Adres

Meeuwenlaan 2 1971 KP IJmuiden

Telefoonnummer

+31(0)23 532 02 44

Contactformulier

Wij delen nooit uw gegevens met derden.
Wij delen nooit uw gegevens met derden.

Over ons

Bij Muziekles IJmuiden zijn onze studenten net zo divers als de muziek die we onderwijzen! Of het nu jong of oud, ervaren of beginner, virtuoos of hobbyist is, wij passen onze programma's aan uw behoeften en wensen aan

Aanmelden voor nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief als je deze per mail wilt ontvangen

Contact

Volg ons

Volg ons ook op social medie als je op de hoogte wilt blijven van de laatste ontwikkelingen